akademiamisio@o2.pl

660 770 465

Slide background
Slide background
Slide background

Glottodydaktyka

nauka czytania metodą B. Rocławskeigo.

Pedagogika Klanza

metody pracy poszerzone o zajęcia z wykorzystaniem elementów Pedagogiki Klanza.

Pływanie

bezpłatne zajęcia nauki pływania.

Sztuki walki

zajęcia karate pod bacznym okiem sensej Marty.

NASZ CEL - KREATYWNE NAUCZANIE

Wychowanie

Nasze przedszkole pragnie wychować i wykształcić obywatela świata – bez problemu władającego językiem angielskim i otwartego na kulturową odmienność – a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej,

Odpowiedzialność

Pragniemy pomagać dzieciom żyć i wzrastać w życzliwym i wspierającym środowisku, bowiem „myśląc o kimś dobrze pobudza się go ku dobru”. Pragniemy przygotować dzieci do odpowiedzialnego i konstruktywnego życia w społeczeństwie,

Styl życia

U podstaw działalności naszego przedszkola leży przekonanie, że stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci oraz sprawne wywiązywanie się z roli rodzica, wychowawcy, nauczyciela uchroni naszych wychowanków od zachowań ryzykownych i destrukcyjnych oraz będzie sprzyjało zdrowemu stylowi życia,

Wsparcie

Jesteśmy po to, by wspierać w rozwoju dzieci, wspomagać je w pokonywaniu trudności a poprzez to doprowadzić do niezależności młodych w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi,

Zrozumienie

Przedszkole jest wspólnotą opartą na zasadach wzajemnego zrozumienia, szacunku, przyjaźni, tolerancji. Pragniemy więc stworzyć miejsce bezpieczne, kameralne, interesujące i przyjazne dzieciom, promujące zdrowy styl życia,

Wiedza

Nauka w przedszkolu winna być pasją, dzięki której twoje dziecko – drogi rodzicu z entuzjazmem i radością wkroczy w świat wiedzy i nauki.

Zapraszamy!

To Top ↑