akademiamisio@o2.pl

660 770 465


W ofercie :

1

- specjalistyczne działania wspomagające proces nauczania,

2

- zajęcia mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania,

3

- pomoc ukierunkowana na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych rozwoju dziecka,

4

- pomoc w realizacji zaleceń wynikajacych z opinii wydanj przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną,

5

- stymulowanie rozwoju dziecka,

6

- wyrównywanie szans edukacyjnych,

7

Wczesne Wspomaganie Rozwoju,

8

- porady i konsultacje.

To Top ↑